Ured Kurelčeva 4 Zagreb, Zagrebačka županija HR – 10000 Hrvatska

 

Tel: +385 1 4828 855 Fax: +385 1 4828 866

 


Web: www.amatlaw.com
Email: office@amatlaw.com Email: amat@amatlaw.com
Management: Mr. Andrej Matijevich,
Managing Partner (HR/EPO/EU) Ms. Tamiko R. Franklin, Direktor međunarodnih pravnih usluga (UK/EU/US)
Email: tfra@amatlaw.com

Stranice su procesu izrade. Molimo vas da nam pošaljete mail sa pitanjima.

IP, Elektronička trgovina, Carine, Okoliš, Media, Natjecanje/Antitrust, Komercijalno, Zaposlenje, HR/EU/UK/US


View Larger Map